onsdag 7 mars 2012

NR: Etik på nätet

Under gårdagens möte diskuterade vi bland annat etik på nätet och hurvida vi kan och bör ta med etiska riktlinjer i någon form av kontrakt med eleverna.Vi tog upp frågan med Statens medieråd som framhåller att man dels tidigt skall involvera eleverna själva i processen kring en etisk diskussion och dels att man inte skall se internet och elevers användande av IT-relaterade verktyg som något separat från skolans övriga värdegrund. Alex Amnéus vid Statens Medieråd skriver i ett mail till mig: "istället för att sätta en lista i händerna på eleverna så får de vara med och utforma dessa. Det går i linje med nätets själva struktur (och ert projekt?) där barn och ungdomar inte bara är mediekonsumenter utan också medproducenter och avsändare. Därmed bör de också vara delaktiga i uppförandekodernas utformning." Det tål att tänkas på och något som vi bör ta ställning till i vårt fortsatta arbete.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar