onsdag 28 mars 2012

NR:Flipped Classroom ur ett skolledarperspektiv.

Hur ser en skolledare på Flipped Classroom? Fredrik Skog, rektor på Norra Real ser möjligheter och en chans till ökad måluppfyllese med mer individanpassad undervisning och fördjupade ämneskunskaper för eleverna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar