torsdag 22 mars 2012

NR: iPad i Fysik B

Eleverna i NNB10 har börjat använda sina iPads på fysiklektionerna. Bilden nedan visar hur de bearbetar mätdata från en laboration med hjälp av ritprogrammet Skitch. Bilderna infogade de sedan i laborationsrapporten som de skrev i Evernote.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar