tisdag 6 mars 2012

Norra Real tar täten!


Här kommer vi framöver att diskutera och dela med oss av de erfarenheter som vi på Norra Reals gymnasium gör i samband med vårt Ipad projekt.

Idag levererades de 12 första Ipadsen till Norra. Den deltagande personalen fick sina ex och började genast att testa olika funktioner. Innan leveransen hade Jag och Daniel Barker (Barkersthlm)sjösatt projektet och gått igenom förutsättningar, förhoppningar och farhågor. Vi kommer initialt att testa Ipad i undervisningen med 3 klasser och ett tiotal lärare plus våra IT-wizards Lars-Eric och Lasse (även känd som Lasse i Bibblan). Projektets nav är att i något större skala än tidigare försöka att jobba med "flipped classroom"(http://barkersthlm.blogspot.com/), men vi kommer även att undersöka andra pedagogiska användningsområden. Vår förhoppning är givetvis också att vi med projektet skall bidra till en ökat IT användning på Norra Real, både bland lärare och elever. Eleverna kommer inom kort att få tillgång till sina låne-Pads, dock måste vi lösa några kontrakts och ansvarsfrågor först. På sikt hoppas vi få till stånd en rimlig ett till ett lösning på skolan. Om det blir Ipads eller datorer återstår att se...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar